Efeler Gazetesi

TMMOB ÜYELERİ İÇİN YEŞİL PASAPORT TALEBİ

TMMOB ÜYELERİ İÇİN YEŞİL PASAPORT TALEBİ
10 Ekim 2022 - 22:56

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, pasaport kanununda değişiklik yapılarak TMMOB ve bağlı odalara üye olan mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesini talep etti.

Meslekte 15 yılı dolduran avukatlara yeşil pasaport verilmesi düzenlemesinin ardından bir talep de mimar ve mühendisler için geldi. CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, TMMOB ve bağlı odalara üye olan ve en az on beş yıl kıdemi bulunan mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifi verdi.

3 MADDELİK GEREKÇE

Bülbül teklifin gerekçesinde şunları belirtti:

Pasaport Kanununun 14. maddesi ile hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilecek kişiler arasında Devlet memurları ve diğer kamu görevlileridir. TMMOB Anayasa’nın 135. maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur ve kamu görevi yapmaktadır.

Mühendisler, üretim yapan ve katma değer sağlayan bir meslek grubudur. Dolayısı ile üretilen ürünleri satıp, pazarlayıp ve yurt dışında üretilen katma değerli ürünleri ülkemize getiren mühendislerin ülke ekonomisi açısından önemi büyüktür. Ülkemizde belirli bir ihracat rakamını geçen sanayicilere yeşil pasaport verilirken mühendislere yeşil pasaport hakkı verilmemesi hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.

Mühendisler ve mimarlar, çevre ve kentleşme uygulamalarında da önemli görevler üstlenmekte ve bu hizmetin denetiminde de yetki kullanmaktadırlar. Yine bu meslek gruplarının yurt dışında yapılan panel ve konferans gibi eğitim faaliyetlerine katılmaları çağın gereklerine göre kendilerini yetiştirmeleri, yeni teknoloji ve uygulamaların edinilmesinde önemlidir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Pasaport Kanununda değişiklik yapılarak TMMOB ve bağlı odalara üye olan ve en az on beş yıl kıdemi bulunan mühendis ve mimarlara, haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması kaydıyla hususi damgalı pasaport verilebilir. Mühendis ve mimarlara hususi damgalı pasaport alma hakkı tanınması ve TMMOB ve bağlı odaların üyelerinin diğer kamu hizmeti veren meslekler ile eşit bir şekilde bu haktan faydalanmaları amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

PASAPORT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasına dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

‘’TMMOB ve bağlı odalara üye olan ve en az on beş yıl kıdemi bulunan mühendis ve mimarlara haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması kaydıyla hususi damgalı pasaport verilir’’

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

(c) 2022- Efeler Gazetesi
Nethas Bilişim