Efeler Gazetesi

AYDIN İÇİN ÇARPIÇI SONUÇLAR ÇIKTI !

AYDIN İÇİN ÇARPIÇI SONUÇLAR ÇIKTI !
27 Ocak 2021 - 22:33

Jeoloji Mühendisleri Odası’nın hazırladığı ‘Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Aydın Raporu’ adlı çalışmada, il genelindeki 44 mahallenin doğrudan diri fay hatları veya zonları üzerinde olduğu bildirildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Genel Merkezi tarafından, JMO İl Temsilciliğinin katkılarıyla hazırlanan ‘Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Aydın Raporu’ başlıklı çalışmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.

Raporda, “Aydın kent merkezi dâhil Kuşadası, Söke, Germencik, Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve Bozdoğan ilçe merkezleri ile eskiden köy veya belde statüsünde bulunan yaklaşık 44 mahallesi doğrudan diri fay hatları veya zonları üzerine oturmaktadır. Tarihsel dönemde çok sayıda yıkıcı depremle karşı karşıya kalan Aydın ilimizin deprem zararlarından etkilenmesinin önlenmesi amacıyla bir dizi çalışmayı acilen başlatması gerektiği düşünülmektedir” bilgileri yer aldı.

“DEPREM MASTER PLANI HAZIRLANMALI”

Deprem riskine karşı çözüm önerilerinin paylaşıldığı raporda, “İlgili kurumlar tarafından kent ölçeğinde uluslararası uygulama örnekleri de baz alınarak mikrobölgeleme çalışmalarının yapılması, yapılmış yerleşim birimleri için ise yenilenmesi, mikrobölgeleme çalışmalar kapsamında diri fayların yerinin yerleşime uygunluk açısından hassas olarak belirlenmesi ve deprem üretme potansiyellerinin etüdü için üzerlerinde paleosismoloji çalışmalarının yapılması, mikorobölgeleme çalışmaları kapsamında, Ege Denizi’nde meydana gelebilecek depremlerin oluşturacağı olası tsunami etkileri de dikkate alınarak Aydın ili kıyı yerleşim alanları planlarının, yeniden yapılması, yukarıdaki çalışma sonuçlarından elde edilecek bilgiler ve diğer disiplinlerden (jeofizik, jeodezi, inşaat, mimarlık, şehir plancıları vd.) edinilecek bilgiler ve diğer afet olasılıkları ışığında Deprem Master Planının hazırlanması, bu plan dikkate alınarak kentin gelişim ve yerleşim stratejilerinin yeniden belirlenmesi gerekmektedir” denildi.

“FAY YASASI ÇIKARILMALI”

Raporda, “Yapılması önerilen, Mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında belirlenen diri fay hatları ile olası tsunami etki alanlarının çevre düzeni planları dahil olmak üzere nazım ve uygulama imar planlarına işlenmesi, diri fay hatlarının sakınım bandı içinde kalan yapıların kentsel dönüşüm ve yenileme kapsamına alınarak bu alanlarda yaşayan yurttaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanması, fay sakınım bandı içindeki alanlar için yapı sınırlaması getirilmesi ile bu sorunların çözümüne vesile olacağını düşündüğümüz ‘fay yasasının’ TBMM’de acilen görüşülerek yasalaşması gerekmektedir” talebine işaret edildi.

“DESTEK VERMEYE HAZIRIZ”

JMO Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru, Aydın’da meydana gelebilecek olası bir depremde büyük acılara sebebiyet verebilecek sonuçlarla karşılaşılmaması için bugünden gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini vurguladı. Kuru, kamu yararı çerçevesinde yapılacak tüm çalışmalara oda olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi. SEMİH BAŞKAR

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

(c) 2022- Efeler Gazetesi