Efeler Gazetesi

Sendika üyelerinin liste tepkisi

Sendika üyelerinin liste tepkisi
19 Ekim 2022 - 0:10

Hak-İş’e bağlı  Özsağlık –İş Sendikası Aydın Şube Başkanlığı Perşembe günü seçime gidiyor.

Yaklaşık 3500 kişiye yakın üyesi bulunan Aydın Şubesi’nin üyeleri Perşembe günü sandık başına gidecek.

ÜYELER LİSTEYE TEPKİLİ

Sendikanın yeni belirlenen delegeleri arasında, sendika il başkan yardımcısı Bülent Aksoy’un amcaoğlu Metin Yaşar Aksoy ve kuzeni Özcan Yürek, Gürkan Kale’nin eşi Merve Kale, komite başkanının kardeşi Fatih Kardaş, il başkan yardımcısı Kenan Sağınç’ın eşi Sebiha Sağınç, Yasin Gün’ün eşi Türkan Gün, Alper Özalp’in eşi Gülferi Özalp, Naim Günaydın’In eşi Nurcihan Günaydın, Kenan Yılmaz’ın eşi Fatma Yılmaz, Başkan Nefise Şahin’in kardeşi Tuba Orbay’ın da yer alması dikkatleri çekti.

Mevcut yönetimin hiçbir Delegasyon Seçimi yapmadan yaklaşık 80 kişilik liste yaptığını söyleyen üyeler, Özellikle eş, dost ve akraba üyelerinin yoğunlukta olduğu listeye tepki göstererek tüzüğe aykırı olduğunu iddia ettiler.

TÜZÜK NEDİYOR

Değişik: 4/4/1995 – 4101/3 md.) İşçi sendikası şubesinin faaliyet sahasındaki işyerlerinde çalışan sendikalı işçi sayısı beş yüzü aştığı takdirde şube genel kurulu delege esasına göre yapılır. Genel kurula katılacak delegeler, üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre ve sendika tüzüğündeki hükümlere göre seçilir. Şube genel kuruluna katılacak delege sayısı yüzden az ikiyüz elliden çok olmamak üzere sendika tüzüğünde belirlenir.

İşçi sendikası genel kurulu, üyelerden, üye sayısı bini aştığı takdirde delegelerden oluşur. Şubesi bulunan sendikalarda delegeler şube genel kurullarınca, şubeleri bulunmayan sendikalarda delegeler ikinci fıkradaki usul uyarınca seçilir. Sendika genel kurulunun delege sayısı iki yüzden az beş yüzden çok olmamak üzere tüzüğünde belirlenir.

İşveren sendikası genel kurulu üyelerden, üyenin tüzelkişi olması halinde temsilcisinden, üye ve temsilci sayısı bini aştığı takdirde delegelerden oluşur. Delegeler ikinci fıkradaki usul uyarınca üye ve temsilcilerce kendi aralarından seçilir. Sendika genel kurulunun delege sayısı beş yüzden çok olmamak üzere tüzüğünde belirlenir.

İşçi ve işveren konfederasyonu genel kurulu, üye sendikalarca seçilen en çok beşyüz delegeden oluşur. Üye sendikaların genel kurulda kaç delegeyle temsil edileceği konfederasyon tüzüğünde belirlenir.

Konfederasyon, sendika ve sendika şubesi yönetim ve denetleme kurulu üyeleri bu sıfatla kendi genel kurullarına delege olarak katılırlar.

Delege sıfatı, müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder.

Sendika tüzüklerine delege seçilebilmeyi engelleyici hükümler konamaz.

Mevcut Listenin ne olacağı merakla bekleniyor. Semih BAŞKAR

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

(c) 2022- Efeler Gazetesi