Efeler Gazetesi

BİM’de kar dağıtım teklifi yönetim kurulu tarafından artırıldı

BİM’de kar dağıtım teklifi yönetim kurulu tarafından artırıldı
04 Haziran 2022 - 12:45

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş’de kar dağıtım teklifi yönetim kurulu tarafından artırıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Yönetim kurulu 3 Haziran 2022 tarihinde, daha önce 2 Mart 2022 tarihli kararında tavsiye ettiği 2021 yılı kar payı dağıtım tutarının artırılarak şu şekilde revize edilmesine karar vermiştir. Buna göre yönetim kurulu,
ortaklara ödenmiş sermayenin yüzde 300’üne isabet eden brüt 1.821.600.000 TL’nin 2021 yılı karından karşılanmak üzere nakden dağıtılmasına, TTK’nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına, 179.124.000 TL ‘nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, nakden dağıtılacak karın hesabında ‘1 TL nominal değer = 1 adet = 1 lot’ eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1 TL’lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 3,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL’lik hisseye (brüt 3,0 TL) net 2,70 TL nakit kar payı ödenmesine, nakit kar payı dağıtımının iki taksit halinde, ilk taksidin 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,50 TL olarak, ikinci taksidin ise 14 Aralık 2022 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,50 TL olarak dağıtılmasının teklif edilmesine, kar dağıtım tablosunun şirketin olağan genel kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine karar vermiştir.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

(c) 2022- Efeler Gazetesi