Efeler Gazetesi

Aksu’dan Yeni Büyükşehir Kanunu teklifi

Aksu’dan Yeni Büyükşehir Kanunu teklifi
13 Mayıs 2023 - 12:45

Aydın Bağımsız Milletvekili Adayı, efsane belediye başkanı olarak anılan, ODTÜ Öğretim Görevlisi, Yüksek Mühendis ve Kent Bilimci Hüseyin Aksu’nun, yaptığı araştırmalar ve yayınladığı bilimsel çalışmalar uluslararası düzeyde incelenerek, takdir topluyor.

Aksu’nun daha önce başkanlık görevini yürüttüğü, Merkezi Fransa’nın Strasburg Kentinde olan Avrupa Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi, Eski Başkanları olan Aksu’nun çalışmalarını yakından izliyor.

Son olarak, Aksu’nun yayınladığı üç önemli proje ve bunlara ilişkin kanun tasarıları konusunda Aksu tam not aldı. Kalkınma komitesi uzmanları Aksu’nun önerdiği modeli, başta Türkiye olmak üzere tüm kalkınmakta olan ülkeler için önerdi ve Aksu’nun Mekânsal Planlar, yerel yönetim ve sürdürülebilir kalkınma konularında tam bir uzman ve usta olduğu kabul ediliyor.

Aksu Aydın ili için hazırladığı, ancak ulusal düzeyde uygulanmasını önerdiği bu projeleri, kanun tasarıları halinde meclise götürmek için aday olduğunu açıkladı.

Aksu’nun projeleri kapsamında

TARIM PARKLARI KANUNU TARIMSAL GELİRİ ON KATI ARTTIRACAK

Tarım Parkları Kanunu ile tarım alanında arazi kullanım sistemi tamamen değişiyor ve bu kanunla kurulacak, Kooperatifler ve birlikler eliyle işletilecek olan Tarım Parkları içerdikleri Güneş ve rüzgâr enerjisi entegrasyonu ile çiftçinin gelirlerini en az on katı arttırıyor. Bu kooperatiflerin, tohum, fidan, gübre, ilaç konusunda da kendi üst birlikleri ile üretim yapacakları; tarım makinelerinin müşterek kullanılacağı tarım şantiyelerinin kurulacağı ve tarımsal planlama ile ürünlerin ambalaj ve marka haline getirilmesi için kırsal sanayiye yer verileceği, en önemlisi bu kooperatiflerin yönetim biçiminin tamamen değişik bir sisteme rotasyon usulü ile yapılacağı açıklanıyor.

JEOTERMAL KANUNU İLE AYDIN’DA 15 MİLYAR DOLAR HALKIN CEBİNE GİRECEK

Jeotermal Kanunu ile Türkiye’nin jeotermal havzalarının tanımlanarak, bu sahaların her birinin ayrı bir “Havza Yönetim Birliği” tarafından işletileceği; havza yönetiminde paydaş olan belediyeler, Tarım Parkı Kooperatifleri, meslek odaları ve valiliklerin, özel sektör şirketleri ile hazırlayacakları master planlar çerçevesinde sürdürülebilir, çevre dostu ve verimli bir kullanım modeli içinde üretim yapmaları öngörülüyor. Bu şekilde yapılacak olan üretimde, İmtiyaz sahibi Şirketlerin Elektrik üretim bedelinin %5’ini; Yerel kurumlara ödeyecekleri bir model öngörülüyor. Ayrıca, Jeotermal kaynakların Kullanım hakkının kentsel ısıtma için belediyelere, seracılık için tarım parklarına, termal turizm için turizm birliklerine ve sanayi kullanımları için sanayi odaları ile organize sanayi bölgelerine tahsisi edilmesi sağlanacak. Bu kanun ile Aydın ilinde yerel olarak halkın cebine 15 milyar dolar kaynak sağlanacağı ve Aydın’ın bir dünya markası ve cazibe merkezi haline geleceği açıklanıyor.

YEREL YÖNETİM REFORMU İLE HER KARIŞ TOPRAK PLANLANACAK

Yerel Yönetim Reformu tasarısına göre ise, köy muhtarlıklarının ve mahalle muhtarlıklarının yetki, etkinlik ve sorumluluklarının artırtılması, belde belediyelerinin yeniden tesis edilmesi, ilçe belediyelerinin muhtarlıklarla birlikte çalışacakları etkin bir yönetim sisteminin kurulması, büyükşehir belediyesinin ise sadece planlama ve koordinasyon birimi şeklinde icra yetkilerinin azaltılması öngörülüyor. Bu sistemde her köyde içinde ilkokul, köy enstitüsü ve muhtarlık sarayı bulunan bir köy yerleşkesi kurulacak. Belde ve kentsel mahallelerde ise halk evleri bünyesinde tüm sosyal, kültürel ve halk eğitimi faaliyetlerinin yürütüleceği birimler kurularak, yerel yönetimler toplumsal kalkınmanın temeli haline getirilecek. Ayrıca, büyükşehir belediyelerinin koordinasyonunda ilçe belediyeleri tarafından tüm kırsal alanların, ormanların ve tarım alanlarının ve tarım dışı kadastro harici boş alanların 1/1000 ölçekli imar planları ile tüm drenaj, sulama, toprak ıslahı, yangın söndürme, güvenlik, sürdürülebilir enerji santralları, tarla yolları ve toplulaştırma parselasyonu projelendirilerek bu yol ve altyapılar belediye tarafından tesis edilecek. Tüm köy yolları doğrusal kırsal yerleşmeye uygun şekilde en az 20 mt. genişliğinde, altyapısı bulunan, kaldırım ve orta refüjlerine güneş santralleri yerleştirilmiş enerji ve yerleşim akslarına dönüştürülecek.

Bu kanunlar ile Türkiye’nin çok kısa sürede kalkınmayı yakalayacağı ve gelişmiş ülkelerin de önüne geçebileceği değerlendiriliyor. Aksu’nun parlamentoya girmesi ile bu denli tarihi bir gelişmenin yaşanabileceğini bilen her Aydınlı’nın Aksu’ya bağımsız olarak destek vereceği düşünülüyor.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

(c) 2022- Efeler Gazetesi