Efeler Gazetesi

Aksu, meclise taşıyacağı “Deprem Devrimi” kanun tasarılarını tüm siyasi partilerle paylaştı

Aksu, meclise taşıyacağı “Deprem Devrimi” kanun tasarılarını tüm siyasi partilerle paylaştı
28 Nisan 2023 - 11:50

 

Bağımsız Milletvekili Adayı Aydın’ın Efsane Belediye Başkanı olarak anılan, Kent Bilimci, İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Aksu’nun çalışkanlığı, cesareti ve azmi sosyal medyada en fazla ön plana çıkan ve övgü alan yönü oluyor. Aksu bugünlerde günde 14 saat seçim arabasının üzerinden halka hitap ediyor. Tüm ziyaretlerinde büyük bir ilgi ve sevgi ile karşılaşıyor.

Öte yanda, her gün 5 saatini Bilgisayar başında Sosyal Medya ve Proje yönetimine bizzat harcıyor. Tek başına, tüm adayların harcadığı zamanda fazla ürettiği söyleniyor. Aksu, seçim propaganda döneminin en hızla zamanında bile, şimdiden, seçilecek parlamentoya sunacağı, “DEPREM DEVRİMİ”, diğer adı ile “KENTLEŞME VE YERLEŞME DEVRİMİ” paketini tüm siyasi partilere gönderdiğini açıkladı.

Siyasetin bir yalan yarışı olmadığını, milleti bölmek için karşı tarafa saldırma arenası olmadığını açıklayan Aksu, “Siyaset bir ortak akıl işidir. Projelerinizi her kesim ile, tüm paydaşlar ile paylaşarak mükemmel hale getirirsiniz. Her şeyi ben bilirim diyemezsiniz. Toplumun katılımcı, çoğulcu ortak aklını elde etmek için her siyasi bakış açısı ile barış içinde olmanız gerekir. Bu nedenle, üzerine yıllardır çalışarak hazırladığımız “DEPREM DEVRİMİ” Paketini tüm siyasi partilere şimdiden ilettim. Ki onlar biraz kendilerine gelsinler. 14 mayıstan sonra, yapılması gereken gerçek gündemi hatırlasınlar” dedi ve partilere gönderilen kanunlar paketini şöyle açıkladı:

“KENTLEŞME VE YERLEŞME DEVRİMİ

1997 yılında 54. Hükümet döneminde verilen Bana verilen görevle kurulan araştırma grubunun 21. Yüzyıl Türkiye’si için hazırladığı Yeniden yapılanma tasarıları, daha sonra SİSAM Araştırma Platformu’na dönüştürülerek, 25 yıldır çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma grubu bünyesinde yapılan çalışmaların sonucunda ortaya çıkan deprem için kalıcı çözüm modelleri ve bunlara bağlı tüm yasal ve idari düzenlemelere ilişkin çalışmalar ile amaçlanan; 10 yıllık bir süreçte Türkiye’nin bütününü muhtemel en şiddetli depremde dahi, can ve mal kaybı olmayan bir ülke haline getirmektir.  Kanun tasarılarından Yönetmeliklere, uygulama ve eğitim kılavuzlarından, performans protokollerine kadar tüm ayrıntıları ile hazırlanmış olan; bütüncül ve disiplinler arası bir model içinde; Türkiye’nin kentleşme konusundaki, başta deprem olmak üzere, gecekondu, kaçak inşaat, trafik, ulaşım, altyapı, tarım arazilerinin korunması gibi temel sorunlarının tümünü çözecek bir model olan KENTLEŞME DEVRİMİ’nin, Yol Haritası ve Ana Stratejisi şöyledir;

ANA STRATEJİK PLAN

1- MEVCUT YAPI STOKUNUN DEPREME DAYANIKLA HALE GETİRİLMESİ

YAPI ENVANTERİ: YAPI TESCİL, MUAYENE VE PLAKA SİSTEMİ KANUNU

ULUSAL DÖNÜŞÜM: YAPI STOKUNUN ULUSAL ÇAPTA VE 7 YILDA TAMAMININ DÖNÜŞÜMÜ VE DEPREME KARŞI GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ

FAYLARIN HASSAS TESPİTİ: VE SAKINIM BANDLARININ İMAR PLANLARINA İŞLENEREK YAZILI KANUN HALİNE GETİRİLMESİ VE NİHAYET FAY SAKINIMI ALANINDA KALAN TÜM YAPILARIN DEVLET TARAFINDAN TAZMİN VE TASFİYE EDİLEREK DÖNÜŞÜMÜ

2-YENİ YAPILACAK YAPILARIN DEPREME VE AFETLERE KARŞI TAM GÜVENLİ OLARAK YAPILMASININ SAĞLANMASI:

YAPI SİGORTASI VE DENETİMİ KANUNU

COĞRAFİ BİLGİ VE PLANLAMA KANUNU

YAPI VE ALTYAPI KANUNU

TARIM PARKLARI KANUNU

KANUN TASARILARI NASIL HAZIRLANDI?

Tüm sistemi, doğrular üzerine ve denetim esasına göre tasarladık. Kentsel RANT’lara teslim olmayacak, menfaat çetelerinin yozlaşmış siyasetçilerin, iş adamı kılığında dolaşan kurnaz spekülatörlerin  delemeyeceği bir sistem oluşturduk. Tüm sistemde, eksiksiz ve güvenli teknik şartlar, bağımsız denetim, kurumsal yapı, çifte denetim, denetimin ve uygulamaların “protokollerle” adım adım tanımlanması, denetleyenlerin eğitimi ve sertifikalandırılması, hata yapanların mesleki cezalara muhatap olması. İnşaat sürecine katılan Şantiye şefi, Mühendisleri, kalfa, usta, işçi, bekçi, şoförler dahil herkesin eğitimden geçirilerek sertifikalandırılması. Tüm bunları kanun tasarılarımıza nakış işler gibi işledik. Amiyane tabiri ile “TOP GEÇER ADAM GEÇMEZ” kanun ve yönetmelikler ile, eğitim kılavuzları, uygulama protokolleri hazırladık.

YERLEŞME VE KENTLEŞME DEVRİMİ

Tam 7 kanun, 130 Yönetmelik ve 40 bin sayfa müktesebat ve müfredattan oluşuyor. Emekle ve akılla yapıldı. Akıl öğretmedik. Aklı gerçeklerle buluşturduk ve çözümü işley en bir mekanizma olarak tasarladık, yaşama geçirmesi kaldı..”

 

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

(c) 2022- Efeler Gazetesi